Cart Preview

Your shopping cart is currently empty.

Heidi Recycle Machinery Inc

thông tin sản phẩm:
Bóc tách DVD Máy SL-D01 Máy này là máy tái chế DVD, có thể làm việc riêng biệt, cho tách ra đĩa DVD từ một mảnh hai mảnh. Trước khi máy đang chạy, cần bật công tắc nhiệt độ, và thiết lập nhiệt độ th
thông tin sản phẩm:
Hệ thống này là để loại bỏ các chất thải DVD đĩa compact kim sơn và bề mặt in. Các đĩa DVD là một máy tính vật liệu cơ bản rất tốt, chúng ta cần phải nhận được tài liệu này bằng phương pháp bảo vệ m
thông tin sản phẩm:
Hệ thống này bao gồm: 1. Một bộ máy Air áp turnning tiện, dễ dàng vượt ra ngoài lề từ đĩa CD chất thải. 2. Một bộ Feeding máy CD máy .Đây cho việc gửi các CD chất thải đến Máy mài đĩa CD / DVD. Nó
Ghi trong 3 tất cả toàn bộ 1 Trang hiện tại 1 Trang Trang đầu trang lên trang dươi trang cuối chuyển sang trang